Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Tuổi trẻ VNPT Tehnology tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ

Tuổi trẻ VNPT Tehnology tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ

09/06/2021
Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020), Đảng bộ VNPT Technology phát động cuộc thi "Tuổi trẻ VNPT Technology tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ".