Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIVAS NHIỆM KỲ 2022 - 2025

     Sáng ngày 15/8, Chi bộ VIVAS đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hữu Quyền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VNPT, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPT Technology; Đồng chí Hoàng Thu Hà – Trưởng ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ Công ty VNPT Technology; Đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty VIVAS cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Công ty.

     Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kì tới, lựa chọn và bầu vào cấp ủy Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
     Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình toàn khóa Chi bộ Công ty VIVAS nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; cũng như Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quyền nhấn mạnh Chi bộ Công ty VIVAS là đơn vị có nhiệm vụ và vai trò trọng yếu đối với VNPT Technology, là 1 Chi bộ quan trọng của Đảng bộ công ty. Tuy nhiên, đồng chí Trần Hữu Quyền cho rằng Chi bộ vẫn cần chia rõ vai trò của HĐTV, Lãnh đạo Chi bộ, Đoàn thanh niên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hơn nữa, cần quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo và triển khai chuyển đổi số, đem lại lợi ích cho Công ty và cho khách hàng.
     Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Công ty VIVAS nhiệm kỳ mới năm 2022 – 2025, bao gồm các đồng chí:
1. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ
2. Đồng chí Ngô Chí Nguyện – Phó Bí thư Chi bộ
3. Đồng chí Đàm Công Dũng – Chi ủy viên
     Thay mặt Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Hoàng Mạnh Cường trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Chi bộ và xin hứa BCH sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, xứng đáng với lòng tin của Đại hội.

/upload/image/DH%20VIVAS%20(1)%20(Custom).jpg
/upload/image/DH%20VIVAS%20(3)%20(Custom).jpg
/upload/image/DH%20VIVAS%20(4)%20(Custom).jpg
/upload/image/DH%20VIVAS%20(5)%20(Custom).jpg
/upload/image/DH%20VIVAS%20(6)%20(Custom).jpg
/upload/image/DH%20VIVAS%20(7)%20(Custom).jpg
/upload/image/DH%20VIVAS%20(2)%20(Custom).jpg
Các Tin khác