Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY QUÝ I NĂM 2022

Sáng ngày 14/4, tại hội trường VNPT Technology, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã khai mạc Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Trang – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT, Giám đốc Trung tâm R&D VNPT, thành viên HĐQT Công ty cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Ban thường vụ báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác quý I, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Đại diện Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Đặng Đình Trang đánh giá cao tính bài bản trong hoạt động Đảng tại VNPT Technology, nội dung báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ, chi tiết. Những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mà Đảng ủy Công ty đã ban hành có giá trị hỗ trợ rất lớn cho công tác theo dõi và giám sát của Đảng ủy Tập đoàn đối với Đảng ủy VNPT Technology. Riêng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Đặng Đình Trang nhấn mạnh VNPT Technology và các đơn vị thành viên cần đẩy mạnh tìm kiếm và áp dụng các giải pháp tối ưu chi phí để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của cả kế hoạch riêng và kế hoạch hợp nhất.
Sau khi tiếp thu các ý kiến của đại diện Đảng ủy Tập đoàn, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao về những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ công tác quý II như sau:
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và họp Hội đồng thành viên các đơn vị ANSV, TELEQ, VIVAS
- Cập nhật các quy chế làm việc của Đảng ủy theo Quy định 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên và Đại hội Công đoàn
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
- Rà soát, cập nhật các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty theo tình hình mới
- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tối ưu chi phí, đặc biệt là các chi phí đầu vào của sản xuất
- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(1)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(8)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(7)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(2)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(3)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(4)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(5)%20(Custom).jpg
/upload/image/HOP%20QUY%20I%20(6)%20(Custom).jpg


 

Các Tin khác