Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY THÁNG 6/2022

    Sáng 10/6 tại trụ sở Hoàng Quốc Việt, Đảng ủy VNPT Technology đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6/2022 với sự tham dự của các đồng chí Đảng ủy viên, để cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6. 
 

    Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo của đồng chí Hoàng Quốc Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT Technology về kết quả Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo Chương trình Hành động của BCH Đoàn Thanh niên để thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy đã thảo luận và chỉ đạo Đoàn Thanh niên cần thể hiện rõ nét hơn vai trò là đội dự bị của Đảng, chuẩn bị nguồn lực kế cận cho tổ chức Đảng; cần bám sát Nghị quyết chuyên đề về Phát triển thanh niên cũng như các NQCĐ khác của Đảng ủy Công ty để xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa một cách toàn diện hơn. Hoạt động của Đoàn Thanh niên cần gắn liền và không tách rời khỏi các hoạt động của Công ty. BCH Đoàn Thanh niên cần nghiên cứu tổ chức hoạt động của Đoàn thành các câu lạc bộ để sinh hoạt một cách thực chất và có ý nghĩa, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

/upload/image/DANG%2010%20(1)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(5)%20(Custom).JPG


    Đối với báo cáo của Chi bộ Kinh doanh – Dịch vụ kỹ thuật – SCC về tình hình triển khai Nghị quyết chuyên đề số 192-NQ/ĐU của Đảng ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển thị trường doanh nghiệp và đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm công nghệ; và báo cáo của đồng chí Tô Mạnh Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNPT Technology về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 192, Đảng ủy nhấn mạnh: việc triển khai Nghị quyết là trách nhiệm của toàn thể các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Mỗi kỳ họp của Đảng ủy sẽ lồng ghép một nội dung giám sát chuyên đề, và yêu cầu tất cả các Chi bộ, Đảng bộ báo cáo việc thực hiện từng Nghị quyết. Các Đảng ủy viên được giao nhiệm vụ chỉ đạo hoặc giám sát các Nghị quyết chuyên đề cần quan tâm sát sao hơn nữa đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. Báo cáo thực hiện Nghị quyết cần thể hiện được cách thức tổ chức triển khai cũng như các kết quả đạt được theo từng nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

/upload/image/DANG%2010%20(8)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(9)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(7)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(6)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(4)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(3)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%2010%20(2)%20(Custom).JPG
Các Tin khác