Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

VNPT Technology tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới ngày 23/12/2020

Chiều ngày 23/12/2020, 6 Chi bộ thuộc Đảng bộ VNPT Technology đã tổ chức lễ kết nạp cho các đồng chí đảng viên mới, bao gồm:

Chi bộ Văn phòng kết nạp 2 đảng viên mới: các đồng chí Trần Thị Ngọc Anh và Phạm Thùy Dương.

/upload/image/15(1).jpg

Chi bộ Dịch vụ chung - Chất lượng kết nạp 1 đảng viên mới: đồng chí Bùi Thúy Nga.

/upload/image/16.jpg

Chi bộ Khối quản lý kết nạp 1 đảng viên mới: đồng chí Hoàng Thị Lê Anh.

/upload/image/18(1).jpg

Chi bộ Khối sản xuất kết nạp 5 đảng viên mới: các đồng chí Phạm Thị Nụ, Phạm Thanh Sơn, Vũ Biên Cương, Nguyễn Hoa Nhài, Dương Mạnh Hùng.

/upload/image/17.jpg

Chi bộ Nghiên cứu phát triển kết nạp 3 đảng viên mới: các đồng chí Văn Quang Dũng, Nguyễn Văn Huy, Vũ Văn Huy.

/upload/image/19.jpg

Chi bộ VIVAS kết nạp 1 đảng viên mới: đồng chí Dương Hồng Chính.

/upload/image/20.jpg
Các Tin khác