Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY THÁNG 9

     Sáng 9/9, cuộc họp thường kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã được tổ chức tại 124 Hoàng Quốc Việt để đánh giá kết quả công tác tháng 8, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và giám sát việc thực hiện nghị quyết chuyên đề số 379-NQ/ĐU ngày 13/10/2020 của Đảng ủy Công ty về Nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm công nghệ. Thành phần hội nghị tháng 9 của Ban Chấp hành được mở rộng đến các đồng chí Bí thư của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty. 

     Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hùng – Phó Bí thư Đảng bộ, thành viên HĐQT Công ty đã thay mặt Ban Thường Vụ trình bày dự thảo báo cáo về kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; đồng chí Phạm Anh Quân - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Khối Sản xuất đã báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 379/NQ-ĐU và đồng chí Tô Mạnh Cường – UV BTV Đảng ủy, thành viên HĐQT, TGĐ Công ty đã trình bày báo cáo của Đảng ủy viên được phân công giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề 379 về những việc đã làm được và những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết 379.

/upload/image/DANG%209%20(1)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(9)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(8)%20(Custom).JPG


     Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hữu Quyền – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Hội nghị đã thảo luận về nội dung các báo cáo, tập trung vào một số vấn đề chính như: Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng từng công ty VNPT Technology, ANSV, VIVAS, TELEQ 8 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022; Công tác tối ưu chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022; Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty.
Tổng hợp các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quyền đã kết luận:
1. Trong công tác lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch, các đơn vị cần đảm bảo kế hoạch SXKD phải luôn được dự báo trước tối thiểu 01 năm tiếp theo tính từ thời điểm dự báo. Riêng trong tháng 9/2022 các đơn vị cần bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2023. 
2. Việc tối ưu chi phí không đồng nghĩa với tiết kiệm chi phí. Các đơn vị cần đánh giá đúng và lựa chọn đúng những hoạt động trọng yếu để thực hiện tối ưu chi phí, đảm bảo hợp lý và hiệu quả.
3. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong Công ty phải bám sát và song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Việc triển khai các NQCĐ cần được sơ kết, đánh giá để xem xét điều chỉnh mục tiêu, điều chỉnh cách thức triển khai hoặc thậm chí dừng triển khai các Nghị quyết (nếu cần thiết).
5. Trong tháng 9, Đảng ủy cần ban hành một số văn bản mới liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Chấp hành; kế hoạch triển khai một số kết luận của Trung ương… và chuyên môn cũng cần ban hành một số quy chế quản lý. Đây là nội dung đã được các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp trên lưu ý và cần triển khai sớm. Các tài liệu dự thảo sẽ được đơn vị chủ trì soạn thảo gửi đến BCH để lấy ý kiến online.

/upload/image/DANG%209%20(2)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(5)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(7)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(6)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(4)%20(Custom).JPG
/upload/image/DANG%209%20(3)%20(Custom).JPG

 

Các Tin khác