Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Thực hiện kế hoạch số 2961-KH/ĐUTĐ ngày 23/11/2023 và thông báo số 2983-TB/ĐUTĐ ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đảng ủy VNPT Technology tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến qua VNPT-Meeting.

/upload/image/LEO_5713.JPG

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

/upload/image/LEO_5808.JPG


Tại các điểm cầu trụ sở Tập đoàn VNPT, trụ sở VNPT Technology và các đơn vị thành viên, Tổ hợp CNCN Hòa Lạc; đại biểu Đảng ủy VNPT Technology tham gia hội nghị gồm có  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư đoàn thanh niên, Trưởng các ban/trung tâm thuộc công ty, các cán bộ được phân công tham mưu, thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

/upload/image/z4940575380252_5b9b6901341e71e4dc34ab98a533a3c2.jpg


Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

/upload/image/z4940575392149_5193d5e2980182fc7b26cbc2e30691b1.jpg


Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày thảo luận, đóng góp ý kiến tại đơn vị). Sau Hội nghị, các cán bộ, đảng viên tham dự sẽ thực hiện viết thu hoạch cá nhân.

/upload/image/z4940575371929_6157acf02060eadda14df2e7f103d141.jpg

 

 

Các Tin khác