Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử đảng bộ VNPT Technology
Menu

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 57-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện văn bản số 2831-CV/ĐUTĐ ngày 09/10/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chiều 11/10, Đảng ủy VNPT Technology tham dự Hội nghị nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại theo hình thức trực tuyến VNPT-Meeting tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt. 

Tham dự Hội nghị có Đại diện Thường trực Đảng ủy Công ty; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cán bộ được phân công tham mưu, thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phognf của Đảng bộ Công ty; đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty; đại diện phòng Truyền thông, Kinh doanh quốc tế thuộc Trung tâm Kinh doanh và đại diện Trung tâm Cung ứng Vật tư Linh kiện. 

/upload/image/DSC_5991.JPG
/upload/image/DSC_5979.JPG


Hội nghị diễn ra với các chuyên đề nội dung như sau:
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 166-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020” (Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương)
- Chuyên đề: Dự thảo đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/06/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Bộ Thông tin và Truyền thông)
- Nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/06/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Trung ương). 
- Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới (Ban Đối ngoại Trung ương)
- Chuyên đề: Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Bộ Ngoại giao) 
- Chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa (Bộ Quốc phòng) 
- Chuyên đề: Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là rên không gian mạng (Bộ Công an)
- Chuyên đề: Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

/upload/image/DSC_5988.JPG
/upload/image/DSC_5978.JPG
Các Tin khác